ציוד חשמל מוגן פיצוץ

מפעלים תעשייתיים רבים מתמודדים עם אתגרים של סביבה בעלת אווירה נפיצה. דליקות חוזרות ונשנות יחד עם שימוש בחומרים דליקים לצורכי עבודה יוצרים איום בטיחותי של ממש. כמובן שלמשוואה הזו צריך להוסיף את טעויות האנוש המתרחשות חדשות לבקרים. לפיכך, יש צורך בשימוש בציוד חשמלי מוגן פיצוץ לאזורים בהם קיימת אווירה נפיצה, מיפוי של אזורים המועדים לפורענות ושילובם של מהנדסי חשמל ואנשי בטיחות להפחתת חלקו של הגורם האנושי ככל הניתן.

חשמל מוגן פיצוץ

בהימצא שילוב של תנאי אקלים מסוימים, טמפרטורה, לחץ אטמוספרי וחומרים כימיים רגישים, פיצוץ הוא סיכון של ממש. תערובת של חמצן בריכוז גבוה, חומרים דליקים וניצוץ הם כל הנחוץ להתפוצצות הרת אסון ונפגעים. כמו כן, מפעלים המשלבים אחסון של חומר דליק בשטחם הם קרקע פוריה להתרחשות התפוצצות שכזו. לשם כך קיימים פתרונות מוגני פיצוץ של ציוד חשמל: לוחות חשמל, כניסות כבלים, סרטי חימום ואף תאורה מוגנת פיצוץ.

על מנת לספק הגנה באווירה נפיצה, יש למנוע את האפשרות ליצירת מגע בין חלקים פנימיים של ציוד ומכשור שעשויים להוביל ליצירת ניצוץ. בנוסף, יש ללכוד פיצוצים או דליקות בתוך המכשירים ולוודא כי הם אינם דולפים החוצה מבעד לעטיפת הציוד.

בחירת ציוד חשמלי מתאים

אזורי סכנת פיצוץ מסווגים לשלוש רמות שונות של סיכון כאשר אזור (0 ZONE), הינו אזור המכיל תערובת גזים דליקים ואוויר ברוב שעות היממה ובחלק מהמקומות אף באופן רציף. אזור 1 לעומתו, מצוי ברמת סיכון בינונית, והוא עלול להכיל תערובת גזים ואוויר כחלק מהעבודה השגרתית של המפעל אך לא באופן שוטף. אזור 3 הוא ברמת סיכון נמוכה מכיוון שמדובר בתנאים מיוחדים שעשויים להתרחש (דליפה לדוגמה) וליצור את רמת הסיכון המדוברת.

לאחר שמוגדרים האזורים על פי רמת הסיכון הם מסומנים על גבי מפת אזורים ייעודית והחומרים השונים שלוקחים חלק באותם אזורים ימופו (ייבדק תחום הנפיצות שלהם, נקודת הבזקה, טמפ’ הצתה עצמית ועוד). גם הגזים המעורבים בתהליכים השונים מסווגים לפי קבוצת הסיכון השונות. על סמך הנתונים הללו והגדרת הטמפרטורה המקסימלית שמותרת לחשיפת הגזים ניתן לקבוע איזה ציוד חשמלי יתאים ויעמוד בפני התפוצצות באזורים השונים. צורת ההגנה בפני פיצוץ נחלקת ל4 קטגוריות.

רמות הגנה של ציוד בפני פיצוץ

ארבע קטגוריות מרכזיות קיימות להגנת ציוד חשמלי, החל מרמת ההגנה המוגברת ביותר EExe להגנת ציוד שאינו מייצר ניצוצות (קופסאות חיבורים למשל) ועד הקטגוריה הרביעית EExp בה מצוי לחץ חיובי ומבוססת על שמיתרו באמצעות אוויר נקי או גזים לא דליקים המצויים בתוך ציוד החשמל הדרוש (כגון: לוחות חשמל, קופסאות ואף חדרים). בתווך ניתן למצוא את רמת EExd לציוד מוגן להבה אשר משמש להגנת ציוד שמייצר ניצוצות בעת פעולה רגילה (דוגמת תרמוסטטים) ואת רמת EExi המוגבלת אנרגיה להגנה על הגבלת מתח וזרם מקסימלי.